Yalova Medyum

Yalova Medyum Seher Hoca Yalova ve ülkenin dört bir yanından sizlerin ulaşımını kolaylaştırmak için açtığı İnternet sitesi üzerinden sizlere yardım ediyor.

Şarlatan medyumlar yüzünden ülkemizde hem medyumlar hem de medyumluk mesleği hak ettiği değere henüz ulaşamadı. Oysa süper güçler diye bildiğimiz ülkelerde medyumlar büyük istihbarat unsurları olarak kullanılıyorlar. Söz gelimi hiçbir birimin çözemediği cinayetleri bile eterden aldıkları duyumlarla ce latif varlıklarla girdikleri irtibatlar sayesinde çözebilmektedirler. Aynı şekilde medyum hayatın her alanında problem çözme becerisi olan saygın bir kişiliktir. Medyumlar Müslüman medyumlar ve gayri müslüm medyumlar olarak iki ana kısma ayrılırlar. Gayri müslüm medyumlar kabala öğretisinin günümüze taşıdığı yöntemlerle genellikle yuva yıkmak-kişiyi delirtmek- cinleri musallat etmek- kötü alışkanlıklar kazandırmak- suç işletmek gibi kötü emelleri eterik güçlerle irtibata geçerek gerçekleştirmeye ve bunun için yüklü paralar almaya hala devam ediyorlar.

Müslüman medyumlar ise tüm iyi niyetleri ile insanlara yardımcı olmak adına insanlığa bir hediye olan gizli ilimleri kullanarak insanların işlerini kolaylaştırmaya hizmet ederler. Gerek Müslüman medyumlar gerekse gayri müslim medyumlar ister inanalım ister inanmayalım insanlığın hayatını etkilemeye devam ediyorlar.

Şarlatan Medyumlar!

Bir de şarlatan medyumlar vardır. Bu kişiler hiçbir ilim sahibi değillerdir. Zaten gerçekten ilim sahibi olsalar bu işi hakkıyla yapmanın ve insanların umutlarının ve beklentilerinin getirdiği ağır sorumlulukların ne denli önem taşıdığı ve bu faaliyetlerin hem dünyada hem de ahirette sorgu sebebi olacağını çok iyi bilmeleri gerekirdi.

Maalesef durum böyle değildir.

Hem bilgisiz ve bilgisiz olduğu için haliyle kötü niyetli şarlatan medyumlar yüzünden seçkin insanlar olan gerçek medyumlar haksız ithamlara hedef olmaktalar. Yalova Medyum Seher Hoca çok uzun yıllardır boyunca bu işin ilmini hakkıyla alan ve insanlara yardım etmek için uğraşan medyumlardan biri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir